بازاریابی حرفه ای

تومان69,000

شناسه محصول: بازاریابی حرفه ای دسته: , برچسب: , ,

توضیحات

از دﻫﻪ ۱۹۷۰ ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از دو دﻫﻪ دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻏﺮب و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻛﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻮك ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻧﺎم ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﺎﺗﻠﺮ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮرده اﺳﺖ. ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺎر او در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

در ﻫﺰاره ﺟﺪﻳﺪ، او ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺠﺪد در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮاﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺪا در ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ راﻫﺒﺮد ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ از آب درآﻳﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.