سمینار ثروت ساز

49.000 تومان

توضیحات

ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ وﻳﮋه اي دارد.

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي را ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

کانال آکادمی تخصصی شهریار رفیعی

هم اکنون می توانید ما را از کانال تلگرام دنبال کنید

عضو شوید بستن